Butuh Bantuan? WhatsApp: 0821-3694-1626 Email: [email protected]

Buku Inikah Al-Mahdi yang Dijanjikan?

Buku Inikah Al-Mahdi yang Dijanjikan?

Spesifikasi

ISBN9789793693321
Halaman976
Dimensi (cm)17 x 24
Berat (gram)1381
HargaRp 210.000
SampulHard Cover

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu

Alaihi wa Sallam.

Buku ini menjelaskan tentang fitnah akhir zaman dan secara khusus mengupas panjang lebar tentang imam al-Mahdi.

Fenomena akhir zaman di abad 21 terkhusus memasuki era 2020, isu Imam Mahdi menjadi sangat santer dikaji, baik dalam forum ilmiah maupun media sosial. Era yang setiap orang bebas untuk mengupload dan mendownload apa saja tentang akhir zaman, terkhusus Imam Mahdi, telah membuat siapa pun bebas berkomentar dan menyatakan pendapatnya.

Fenomena ini akan membuat banyak masyarakat Islam yang awam menjadi bingung dan tersesat. Karenanya, umat butuh panduan yang detail yang lengkap tentang fenomena yang sedang menjadi trending topik di banyak media.

Mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini bisa menjawab tentang semua persoalan Imam Mahdi, sosok pemimpin akhir zaman yang dijanjikan.

Daftar Isi

Pengantar penerbit – 5
Daftar isi – 7
Pendahuluan – 18
BAB 1: AL-MAHDI, SEBUAH HAKIKAT BUKAN MITOS – 25
Mesianisme dalam agama-agama besar dunia – 26
Umat islam mengadopsi konsep agama lain? – 32
Para sahabat yang meriwayatkan Hadits tentang Al-Mahdi – 36
Al-Mahdi dan kitab-kitab Hadits – 40
Kemutawattiran Hadits-Hadits tentang munculnya Al-Mahdi – 43
Perkataan para Ulama dan Imam tentang Al-Mahdi – 49
1. Sufyan Ats-Tsauri (wafat tahun 161 H) – 49
2. Abu Ja'far Al-'Uqaili (wafat tahun 323) – 49
3. Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari (wafat tahun 329 H) – 50
4. Imam Abul Husain Ahmad bin Ja'far Al-Munadi (wafat tahun 336 H) – 50
5. Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti (wafat tahun 354 H) – 50
6. Abul Hasan Muhammad bin Husain Al-Aburi (wafat tahun 363 H), telah diseutkan sebelumnya – 50
7. Abu Sulaiman Al-Khattabi (wafat tahun 388 H) – 51
8. Ahmad bin Husain Al-Baihaqi (wafat tahun 458 H ) – 51
9. Husain bin Mahmud Al-Baghawi (wafat tahun 516 H) – 51
10. Abu Bakar Ibnul 'Arabi (wafat tahun 543 H) – 51
11. Iyadh bin Musa Al-Yahshibi (wafat tahun 544 H) – 52
12. Ibnu Jauzi Al-Hambali Al-Baghdadi (wafat tahun 597 H) – 52
13. Abu Sa'adah Mubarak bin Muhammad Ibnu Atsir Al-Jazari (wafat tahun 606 H) – 52
14. Al-Qurthubi (wafat tahun 671 H) – 52
15. An-Nawawi (wafat tahun 676 H) – 53
16. Ibnu Taimiyyah (wafat tahun 728 H) – 53
17. Jamaluddin Abul Hajjaj Yusuf Al-Mizzi (wafat tahun 742 H) – 54
18. Adz-Zahabi (wafat tahun 748 H) – 54
19. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (wafat tahun 751 H) – 54
20. Ibnu Katsir (wafat tahun 774 H) – 55
21. Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadur Az-Zarkasy (wafat tahun 794 H) – 55
22. Nuruddin Ali bin Abu Bakar Al-Haitsami (wafat tahun 840 H)—55
23. Syihabuddin Ahmad bin Abu Bakar Al-Bushiri (wafat tahun 840 H) – 56
24. Ibnu Hajar Al-Asqalani (wafat tahun 852 H) – 56
25. As-Sakhawi (wafat tahun 902 H) – 57
26. Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi (wafat 911 H) – 57
27. Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani (wafat tahun 923 H) – 58
28. Ibnu Hajar Al-Haitami (wafat tahun 974 H) – 58
29. Abdur Ra'uf Al-Munawi (wafat tahun 1031 H)—58
30. Mulia Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari (wafat tahun 1014 H) – 59
31. Burhadnuddin Al-Halabi ( wafat tahun 1044 H) – 59
32. Muhammad bin Abdur Rasul Al-Husaini Al-Barzanji (1103 H). Penyataan beliau telah di kutip di depan .
33. Abuk Hasan Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi Al-Hanafi (1138 H) – 59
34. Ismail bin Muhammad Al-Ajluni ( wafat tahun 1162 H) – 59
35. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani (wafat tahun 1182 H) – 60
36. Muhammad bin Ahmad As-Safaraini (wafat tahun 1188 H) – 60
37. Muhammad bin Abdul Wahhab (wafat tahun 1206 H)—61
38. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani (wafat tahun 1250 H)—61
39. Syihabuddin Mahmud Al-Alusi (wafat tahun 1270 H) – 61
40. Shiddiq bin Hasan Khan Al-Qanuji Al-Bukhari (wafat tahun 1307 H) – 61
41. Muhammad Basyir As-Sahsawani al Hindi (wafat tahun 1326 H) – 62
42. Abu At-Thayyib Muhammad Syamsul Haqq Abadi (wafat tahun 1329 H)—62
43. Muhammad Bin Ja'far Al-Kattani (wafat 1345 H)—63
44. Muhammad Anwar Syah Al-Kasymiri (wafat tahun 1345 H) – 63
45. Muhammad Abdurrahamn bin Abdurrahim Al-Mabarkafuri ( wafat 1353 H) – 63
46. Muhammad Habibullah Asy-Syinqithi – 64
47. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz – 64
48. Muhammad Nahiruddin Al-Albani – 64
49. Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin – 65
Belajar dari tabiat sejarah yang selalu berulang – 67
Akankah peristiwa di atas akan terulang di akhir zaman? – 70
Al-Mahdi, salah satu mujaddid dan reformis terbesar di akhir zaman – 85
BAB 2: PERSONIFIKASI AL-MAHDI YANG DIJANJIKAN – 91
Nama dan Nasab Imam Mahdi – 92
Ciri-ciri fisiknya – 98
Karakteristik Akhlaknya – 99
Zaman kemunculannya – 103
Tempat kemunculannya – 103
Hadits yang berkaitan dengan Al-Mahdi dalam Shahih bukhari dan Muslim – 104
Aqidah Syi'ah tentang Al-Mahdi Al-Muntazhar – 108
1. Al-Mahdi kaum Syi'ah : tokoh fiktif – 108
2. Al-Mahdi dalam agama Syi'ah dan akidah Raj'ah – 115
BAB 3: IMAM IBNU KHALDUN DAN HADITS-HADITS TENTANG AL-MAHDI – 121
Biografi ringkas Ibnu Khaldun – 122
Jawaban para Ulama tentang keragu-raguan Ibnu Khaldun – 127
Ibnu Khaldun mengakui pemimpin Haus darah Ibnu tumart sebagai Al-Mahdi – 140
Bantahan Atas Syubhat-Syubhat para pengingkar Al-Mahdi – 145
Para cendikiawan kontemporer pelanjut Ibnu Khaldun – 145
Syubhat-syubhat yang senantiasa diajukan seputar Al-Mahdi – 150
BAB 4: AL-MAHDI PALSU – 175
1. Harits bin Suraij (tewas tahun 128 H) – 176
2. Muhammad bin Abdullah bin Hasan 'An-Nafsu Az-Zakiyah (wafat tahun 145 H) – 181
3. Muhammad bin Hasan Al-Askari, Al-Mahdi fiktif – 192
4. Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah (mati tahun 322 H)—193
• Gerakan pemberontakan Syi'ah Ismailiyyah – 193
• Nasab Palsu Ubaidillah Al-Mahdi – 196
• Ubaidilllah Al-Mahdi mendirikan negara Syi'ah Ismailiyah – 196
• Kekafiran daulah Syi'ah Ismailiyah Ubaidiyah – 199
• Pernyataan para sejarawan dan ulama islam – 200
5. Ibnu Tumart (meniggal tahun 524 H) – 204
• Biografi ringkas Ibnu Tumart – 204
• Kekejaman Ibnu Tumart – 207
• Proses seleksi pengikut serta Ibnun tumart – 208
• Peperangan Ibnu Tumart melawan Daulah Murabithun – 209
• Penipuan berkedok Mukjizat – 210
• Kematian Ibnu Tumart – 213
• Penyimpangan Akidah Ibnu Tumart – 213
6. Timirtasy bin Nuwin Jauban (terbunuh tahun 728 H) – 218
7. Ahmad bin Abdullah Bin Hisyam Abu Abbas Al-Mulatsam (mati tahun 740 H) – 219
8. Muhammad bin Yusuf Al-Husaini Al-Junburi (wafat tahun 910 H) – 222
9. Muhammad bin Abdullah Al-Kurdi – 224
10. Muhammad bin Al-Amjad bin Abdul Malik Abu Baghlah (mati tahun 1271 H) – 224
11. Muhammad Ahmad binAbdullah Al-Mahdi As-Sudani (wafat tahun 1302 H)—227
• Profil 'wali Allah' dan Syaikh tarekat Samaniyah – 227
• Klaim sebagai Imam Mahdi – 229
• Sudan di bawah penjajahan Mesir – 230
• Jihad di Mesir mengawali jihad di sudan – 234
• Jihad 'Imam Mahdi sudan Hingga menegakkan daulah Islam – 235
• Beberapa kritikan atas gerakan Al-Mahdi As-Sudani – 240
12. Mirza Ghulam Ahmad (meniggal 1908 M) – 241
• Biografi singkat Mirza Ghulam Ahmad – 241
• Kesesatan Ahmadiyah Atau Qadiniyah – 242
13. Muhammad As-Suhaimi (mati tahun 1925 M) , Al-Mahdi Darul Arqam Malaisya – 248
• Syaikh as-suhaimi dan tarekat Muhammadiyyah – 248
• Ashaari Muhammad dan Darul Arqam – 249
14. Muhammad bin Abdullah Al-Qathani (mati tahun 1400 H) – 255
• Siapakah juhaiman Al-Utaibi? – 255
• Pemikiran Juhaiman Al-Utaibi – 256
• Deklarasi 'Imam Mahdi' dan kekacauan Masjidil Haram – 258
• Kekeliruan gerakan Juhaiman – 260
15. Lia Eden – 262
16. Harun Yahya – 263
• Harun Yahya dan Klaim Imam Mahdi – 263
17. Al-Mahdi palsu dari Bogor – 267
18. Al-Mahdi palsu dari Yaman (versi Syi'ah) – 269
19. Muhammad Zubir Amir bin Amir Abdullah (Al-Mahdi palsu yang di tangkap di mekah) – 269
BAB 5: HURU-HARA AKHIR ZAMAN AKAN MENYAMBUT KEMUNCULAN AL-MAHDI – 281
Huru-hara menjelang kiamat sebelum munvulnya Al-Mahdi – 285
BAB 6: TANDA-TANDA POKOK KEMUNCULAN AL-MAHDI – 305
A. Huru-hara dan fitnah yang meluas di tengah kaum muslimin – 310
B. Iraq dan Syam dan negeri-negeri Khurasan akan diboikot oleh bangsa barat dan Non Arab –311
C. Kematian seorang khalifah yang disusul dengan kekacauan dan konflik di jazirah Arab – 315
D. Penenggelaman pasukan Syam ke dalam perut bumi – 322
E. Keringnya sungai eufrat yang berimbas pada munculnya gunung Emas – 329
F. Munculnya bintang berekor – 332
Tanda-taqnda alam lainnya yang menunjukkan kemunculan Al-Mahdi – 335
BAB 7: FITNAH DUHAIMA, FITNAH AKHIR ZAMAN YANG MENGIRINGI KEMUNCULAN AL-MAHDI – 339
Fitnah demokrasi sekuler liberal yang dipaksakan oleh barat kepada Dunia – 344
Fitnah perang melawan terorisme dan kelompok teroris – 345
Antara fitnah guhaima' dan fitnah sekuler liberal – 345
• Fitnah duhaima' akan menghantam seluruh Umat Islam. Hal yang serupa juga terjadi pada fitnah demokrasi – 345
• Fitnah duhaima' tidak diketahui kapak masa berakhirnya. Demikian pula dengan fitnah demokrasi – 347
• Fitnah duhaima' akan menimbulkan efek munculnya orang-orang yang beriman di pagi hari dan kufur di sore atau sebaliknya. Yang terjadi pada fitnah demokrasi juga sebagaimana yang terjadi pada fitnah duhaima' – 348
• Fitnah duhaima' akan membelah manusia menjadi dua kelompok besar; kelompok mukmin yang tidak tercampur dengan kemunafikan dan kelompok munafik yang tidak memiliki keimanan. Hal yang serupa juga bisa terjadi pada fitnha demokrasi – 348
Antara fitnah duhaima' dan fitnah perang melawan terorisme – 349
• Fitnah duhaima' akan menghantam seluruh Umat islam. Hal serupa juga terjadi pada fitnah peran gmelawan terorisme – 349
• Fitnah duhaima tidak diketahui kapan masa berakhirnya. Demikian pula fitnah perang melawan terorisme – 351
• Fitnah duhaima akan menimbulkan efek munculnya orang-orang yang beriman di pagi hari dan kufur di sore atau sebaliknya. Yang terjadi pada fitnah perang melawan terorisme sebagaimana yang terjadi pada fitnah duhaima – 351
• Fitnah duhaima akan membelah manusia menjadi dua kelompok besar; kelompok mukmin yang tidak tercampur dengan kemunafikan dan kelompok munafik yang tidak memiliki keimanan. Hal yang serupa juga bisa terjadi pada fitnah perang melawan terorisme – 352
Lalu, apa hubungan fitnah perang anti terorisme ini dengan kemunculan Al-Mahdi? – 356
Menghubungkan fitnah Ahlas, fitnah Sarra', dan fitnah Duhaima' dengan riwayat periodisasi Umat Islam – 363
BAB 8: ADAKAH KHILAFA 'ALA MINHAJIN NUBUWWAH SEBELUM KEDATANGAN AL-MAHDI? – 371
Sepakat atas wajibnya menegakkan khilafah Islamiyah – 373
Adakah khilafa 'ala minhajin Nubuwwah sebelum munculnya Al-Mahdi? – 375
Pendapat pertama: khilafa 'ala Minhaji Nubuwwah sebelum Imam Mahdi – 376
Pendapat kedua : Khilafa 'Ala Minhajin Nubuwwah ada setelah Imam Mahdi – 385
Hadits 12 khilafah dari suku Quraisy – 393
Imam Mahdi dan Khilafah Rasyidah Al-Alamiyah – 408
BAB 9: ASHHABUR RAYATIS SUD, PASUKAN PANJI HITAM PENDUKUNG AL-MAHDI YANG MUNCUL DARI TIMUR – 411
Tha'ifah Manshurah, senantiasa ada hingga kiamat – 412
Ashhabur Rayatis Sud, generasi akhir Thaifah manshurah yang dijanjikan – 414
Bantahan Atas Klaim Al-Arqam bahwa Bani Tamim dari Pasukan Timur (Ashhabur Rayatis Sud) adalah dari melayu – 418
Thaliban dan harakah jihad semisalnya adalah kelompok yang paling mendekati sifat-sifat Tha'ifah Manshurah Akhhir zaman? – 426
1. Mereka berada di atas kebenaran – 429
2. Menegakkan dan memperjuangkan Agama Allah – 430
3. Memperbaharui ajaran islam yang telah dialalaikan Umat – 432
4. Meraih kemenangan sampai hari kiamat – 433
5. Kelompok yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang kuat – 435
Ashhabur Rayatis Sud akan menaklukan Jazirah Arab – 439
BAB 10: KORELASI ANTARA HUJAN METEOR, PERISTIWA API DI HIJAZ DAN GENPA DAHSYAT DI AL-BAIDA'—PERISTIWA BESAR UNTUK MEMASTIKAN KEMUNCULAN AL-MAHDI – 445
Hujan meteor, hukuman langit yang menjadi salah satu tanda kemunculan Imam Mahdi di Muka Bumi – 456
Hujan Batu, sunnatullah yang pernah terjadi di masa lalu dan menjadi ancaman di masa depan – 462
Hujan batu meteor dan hubungannya dengan bencana asap global – 465
Beragam teori para Ilmuwan tentang hujan meteor – 475
Membandingkan bencana kelaparan 3 tahun di masa Imam Mahdi dengan peristiwa gunung Tambora – 479
Hujan meteor, sebuah kepastian yang tinggal menunggu waktu ! – 482
Ketika bangsa barat telah menyiapkan Bunker – 483
1. Bunker 'anti kiamat', New South Wales, Australia – 486
2. Apartemen 'kebal kiamat', Kansas, Amerika serikat – 486
3. Desa Bugarach, perancis – 487
SANGGAHAN — 503
BAB 11: PEMBAI'ATAN IMAM MAHDI DAN PERSIAPAN PERANG SEMESTA – 531
Bagaimana Imam Mahdi Dibai'at? – 532
Tempat Al-Mahdi dibai'at dan Jumlah orang yang membai'atnya – 534
Allah akan mengishlah Imam Mahdi dalam satu Malam – 538
Imam Mahdi dan persiapan perang semesta – 543
Antara hijrah Nabawiyah dan Hijrah Mahdiyah – 543
Bagaimana dengan Hijrah Imam Mahdi di Akhir Zaman? –551
Antara Strategi Nabi SAW dan Imam Mahdi dalam mengikat perjanjian Damai dengan penduduk setempat – 554
Bagaimana dengan strategi Imam Al-Mahdi untuk menstabilkan Kekuasaannya? – 557
Antara Jihad di Madinah dan penaklukan Jazirah Arab di Era Imam Mahdi – 562
Penaklukan Jazirah Arab di Era Imam Mahdi – 570
BAB 12: KONDISI DUNIA ISLAM DAN INTERNASIONAL SEBELUM HINGGA SETELAH PEMBAI'ATAN AL-MAHDI – 581
Pembaiatan dan pembunuhan masal terhadap Umat Islam – 583
Kebodohan merajalela – 588
Kehancuran ideologi Demokrasi sekuler liberal – 593
Kehancuran mata Uang kertas dan kembalinya Era Dinar dan Dirham – 595
Kembalinya Manusia ke Zaman Unta – 596
Kehancuran Ekonomi Dunia di masa tiga tahun kekeringan – 598
Pembunuhan dan peperangna demi mempertahankan hidup – 600
Perselisihan antar umat islam mencapai puncaknya – 602
Banyalknya gempa bumi – 603
Sunnatullah yang akan terjadi saat nubuwat itu akan menjadi kenyataan – 607
1. Perubahan politik di saudi – 608
2. Negeri Syam yang berkecamuk – 618
3. Ketika eropa akan menjadi Negeri Umat Islam – 622
BAB 13: EKSPANSI AL-MADHI DAN PENAKLUKAN TIMUR TENGAH – 627
Strategi Imam Mahdi pasca penaklukan Tanah Hijaz – 639
Penaklukan Persia Raya – 640
Koalisi Imperium Persia akhir zaman; Iran, Irak, Rusia, Cina, korea, dan India – 646
Sebuban Koalisi persia Modern atas kaum Muslimin di Negeri Syam – 651
Koalisi imperium persia modern akan ditaklukan lagi oleh koalisi romawi dan Umat islam – 653
Penaklukan persia itu akan Dimenangkan oleh pasukan Imam Mahdi – 661
Penaklukan Baitul Maqdis dan pengosongan Madinah – 674
BAB 14: AL-MALHAMAH AL-KUBRA – 679
Malhamah Kubra di A'maq dan Dabiq-Damaskus (kehancuran total pasukan Amerika Serikat dan Eropa) – 680
Malhamah Kubra, kembali ke zaman Unta! – 692
Malhamah Kubra, perang kolosal dengan senjata Manual! – 706
1. Perang dilakukan secra berhadap-hadapan – 706
2. Ketika malam hari peperangan dihentikan – 707
3. Kaum muslimin setelah perang menggantungkan pedangnya di pohon-pohon zaitun – 708
4. Wilayah perang dipilih di wilayah di A'maq dan Dabiq – 708
Migrasi massal sipil dan militer Romawi ke dalam Agama Islam menjadi salah satu pemicu Malhamah Kubra – 717
Malhamah Kubra, kemenangan di tangan Umat Islam – 720
Bagaimana kemenangan itu di peroleh? – 720
Lalu,bagaimana pasukan yang amat Hebat itu bisa dikalahkan oleh kaum Muslimin? – 724
Antara Al-Malhamah Al-Kubra dan perang Khandaq – 726
BAB 15: AL-MAHDI DAN PENAKLUKAN DUNIA PASCA AL-MALHAMA AL-KUBRA – 741
Penaklukan jepang, cina, korea, rusia, dan non Arab – 744
Penaklukan India – 744
Ciri khas penduduk anak benua India – 746
Mengapa jihad ke India? – 749
Keutamaan Jihad di India di akhir zaman – 751
Penaklukan India terjadi di masa Imam Mahdi – 752
Indonesia, masuk dalam lingkup jihad Di india? – 755
Kabar gembira untuk mujahidin India – 759
Penaklukan Konstantinopel (turki sekuler) – 760
Nubuwat penaklukan Konstantinopel dan realitas sejarah – 761
Penantian 800 tahun itu berbuah kemenangan – 766
Penaklukan konstantin, penantian setelah 800 tahun dari waktu di nubuwatkan – 768
Tiga penaklukan,satu perdamaian – 771
Bisa tahlil dan takbir berbicara – 774
Lahir dari penghayatan jiwa – 775
Penaklukan Roma-Italia – 778
Meruntuhkan salib internasional, salah satu Misi turunnya Nabi Isa AS – 779
Penaklukan seluruh Dunia – 788
Puncak penaklukan Adalah pada masa Al-Mahdi dan Isa – 798
BAB 16: PERANG MELAWAN DAJJAL – 805
Dajjal. Fitnah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia – 806
Sistem dajjal dalam pandangan Ahmad Thomson – 819
Dajjal sudah pernah muncul, tapi belum keluar – 821
Apa yang menjadi targert konspirasi Dajjal? – 824
Hadits terpanjang tentang Dajjal – 842
Dahsyanta fitnah Dajjal – 851
Ketika Dunia Islam memancing Amarah Dajjal dan memaksanya keliuar dari persembunyiannya – 856
Hari-hari Akhir kaum Muslimin di bawah kepungan balatentara dajjal dan turunnya Isa bin Maryam di menara Putih Damaskus -- -- 862
Kesimpulan tentang pengepungan Baitul Maqdis dan penghabisan dajjal berdasarkan beberapa Riwayat di Atas – 868
Menara Putih, tempat turunnya Isa AS – 872
BAB 17: NABI ISA AL-MASIH TURUN UNTUK MEMBUNUH DAJJAL , MENGHANCURKAN SALIB, DAN MEMBUNUH BABI -- 875
Nabi Isa AS akan segera turun – 876
Dalil-dalil dari As-Sunnah – 880
Bagaimana dan kapan Isa AS turun ke bumi? – 882
Tersebarnya keamanan dan Barakah di zaman Isa AS – 884
BAB 18: KEHANCURAN ISRAEL UNTUK SELAMA-LAMANYA – 887
Yahudi, bangsa terlaknat yang mengalami Adzab diaspora – 888
Isyarat kehancuran Yahudi di dalam Al-Qur'an – 890
Kepankah janji kehancuran Yahudi yang terakhir? – 896
BAB 19: AL-MAHDI DAN YA'JUJ MA'JUJ – 905
Sifat-sifat ya'juj wa ma'juj – 912
Bagaimana ya'juj dan ma'juj turun ke Bumi ? – 916
Lalu di manakah keberadaan mereka saat ini? – 916
Bagaimana mereka dihancurkan ? – 917
BAB 20: AKHIR KEHIDUPAN UMAT ISLAM DI MASA AL-MAHDI DAN NABI ISA AL-MASIH – 925
Kemakmuran Dunia di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa AS—926
BAB 21: WAFATNYA AL-MAHDI DAN NABI ISA AL-MASIH – 933
Masa tinggalnya Isa setelah turun ke bumi dan kewafatannya – 934
Kematian dan pemakaman Isa AS – 934
Wafatnya Al-Mahdi – 940
Pemerintahan Al-Qathani – 941
BAB 22: UMAT ISLAM AKAN BERAKHIR – 945
Bagaimana proses berakhirnya Umat Islam? – 948
Angin lembut akan datang untuk mewafatkan semua orang beriman – 951
BAB 23: BERDIRINYA KIAMAT – 955
kehancuran alam semesta dan digantinya langit dan bumi – 956
REFERENSI – 965
BIOGRAFI PENULIS – 975

Tambah ke Keranjang
70000
350

Inikah Al-Mahdi yang Dijanjikan?

checkout empty

Items

Total

total
qty
tax
taxrate
shipping
grandtotal
Setiap hari 09:00 - 18:00 WIB (kecuali hari libur nasional)
Somontalen RT 02 RW 04, Gang Mangga, Ngadirejo, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57556
Copyright © Buku Bagus 2023
envelope-owhatsappshopping-bag linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram