Butuh Bantuan? WhatsApp: 0821-3694-1626 Email: [email protected]

Buku Pesona 66 Sahabat

Penerbit:

Buku Pesona 66 Sahabat

Penerbit:

Spesifikasi

ISBN9786028417297
Halaman636
Dimensi (cm)16 X 24,5
Berat (gram)801
HargaRp 134.000
SampulHard Cover

Buku Pesona 66 Sahabat-Sahabat siapakah mereka? Buku ini mengajak Anda untuk bertatap muka dengan mereka satu persatu. Dan bagaimanakah batasan seseorang bisa dianggap sebagai sahabat? Tentu Anda ingin mengetahuinya? Ibnu Fâris rahimahullah, seorang ahli bahasa, menjelaskan dalam Mu’jamu Maqâyisil-Lughah (III/335) pasal Sha-ha-ba, mengatakan: “(Himpunan tiga huruf itu) menunjukkan penyertaan sesuatu dan kedekatannya dengan seseorang yang bersamanya. Bentuk jamaknya ialah shuhhâb sebagaimana kata râkib bentuk jamaknya rukkâb. Sama seperti kalimat أَصْحَبَ فُلاَنٌ (‘ashhaba fulân), artinya menjadi tunduk’. Dan kalimat ‘ashhabar rajulu, artinya jika anaknya telah berusia baligh’, dan segala sesuatu yang menyertai sesuatu maka boleh dikatakan telah menjadi sahabatnya.” (almanhaj.or.id/3448)

ZAID BIN HARITSAH (ANAK ANGKAT RASULULLAH)

Kebiasan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri melakukannya, ketika beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengadopsi Zaid bin Haritsah radhiyallahu ‘anhu sebelum beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus Allah Ta’ala sebagai Nabi, kemudian Allah Ta’ala menurunkan larangan tentang perbuatan tersebut dalam firman-Nya,

{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ}

“Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Surat al-Ahzaab: 4).

Imam Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah radhiyallahu ‘anhu, bekas budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebelum diangkat sebagai Nabi, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil “Zaid bin Muhammad” (Zaid putranya Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam), maka Allah Ta’ala ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penisbatannya (kepada selain ayah kandungnya) dalam ayat ini, sebagaimana juga firman-Nya di pertengahan surah al-Ahzaab,

{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS al-Ahzaab: 40).

ASBABUN NUZUL SURAT AL-AHZAAB: 37

Syaikh ‘Abdur Rahman as-Sa’di berkata: “Sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Allah Ta’ala ingin menetapkan ketentuan syariat yang umum bagi semua kaum mukminin, (yaitu) bahwa anak-anak angkat hukumnya berbeda dengan anak-anak yang sebenarnya (kandung) dari semua segi, dan bahwa (bekas) istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkat mereka…Dan jika Allah menghendaki suatu perkara, maka Dia akan menjadikan suatu sebab bagi (terjadinya) hal tersebut, (yaitu kisah) Zaid bin Haritsah yang dipanggil “Zaid bin Muhammad” (di jaman Jahiliyah), karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengangkatnya sebagai anak, sehingga dia dinisbatkan kepada (nama) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sampai turunnya firman Allah: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka” (Surat al-Ahzaab: 5)(muslim.or.id/5937)

Daftar Isi

 • PEDOMAN TRANSLLITERASI – V
 • PENGANTAR PENERBIT – VII
 • DAFTAR ISI – XI
 • PRAKATA – 1
  1. Mukmin yang plaing sempurna imannya ABU BAKAR ASH-SHIDIQ – 15
  2. Al-faruq (sang pemisah antara kebenaran dan kebatilan) UMAR BIN KHATTAB – 40
  3. Dzunnurain (pemilik dua cahaya) UTSMAN BIN AFFAN – 80
  4. Abul hasananin (ayahanda hasan dan husain) ALI BIN ABI THALIB – 95
  5. Kekasih Rasulullah n ZAID BIN HARITSAH – 114
  6. Kekasih putra kekasih USAMAH BIN ZAID – 123
  7. Orang kepercayaan warga bumi dan warga langit ABDURRAHMAN BIN ‘AUF – 129
  8. Utusan Rasulullah n ke Madinah MUSH’AB BIN UMAIR – 147
  9. Pemuka penunggang kuda ABU MUSA AL-ASY’ARI – 147
  10. Syuhada yang dirindukan oleh surga AMAR BIN YASIR – 153
  11. Orang yang rajin berpuasa sunah dan shalat malam UTSMAN BIN MAZH’UN – 158
  12. Panglima pasukanpertama dalam islam ABDULLAH BIN JAHSY – 165
  13. Pemanah pertama di jalan Allah SA’AD BIN ABI WAQASH – 72
  14. Syuhada yang masih hidup THALHAH BIN UBAIDILLAH – 179
  15. Hawari Rasulullah n ZUBAIR BIN AWAM – 186
  16. Putra orang yang condong kepada kebenaran pada masa jahiliah SA’ID BIN ZAID – 191
  17. Mujahid yang sabar ABU SALAMAH – 203
  18. Seorang yang sabar dan mengharapkan pahala KHABAB BIN ARAT – 210
  19. Syuhada yang tidak dihisab UKASYAH BIN MIHSHAN – 217
  20. Kematiannya mengguncang Arsy Allah SA’AD BIN MU’ADZ – 221
  21. Pahlawan dan penyaiR ABFULLAH BIN RAWAHAH– 230
  22. Prajurit dengan kaki pincang AMRU BIN JAMUH – 242
  23. Kepercayaan Umat Ini ABU UBAIDAH BIN JARAH – 251
  24. Penghafal Al-Qur’an dan mujahid SALIM MAULA ABU HUDZAIFAH – 270
  25. Mujahid yang mati syahid ABU HUDZAIFAH – 277
  26. Muadzin Rasulullah n BILAL BIN RABAH – 280
  27. Muadzin yang syahid AMRU BIN UMMI MAKTUM – 289
  28. Orang yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah SHUHAIB BIN SINAN AR-RUMI – 295
  29. Ahli ibadah yang mujahid ABDULLAH BIN AMRU BIN ASH – 302
  30. Orang terpercaya, fakih, dan guru ABDULLAH BIN MAS’UD – 307
  31. Orang zuhud dan ahli ibadah ABU DZAR AL-GHIFARI – 314
  32. Prajurit kavaleri Rasulullah n MIQDAD BIN AMRU – 324
  33. Sang pencari kebenaran SALMAN AL-FARISI – 331
  34. Pemuka para syuhada HAMZAH BIN ABDULMUTHALIB – 340
  35. Orang yang rajin shalat malam ABDULLAH BIN UMAR – 352
  36. Dermawan dan penjamu tamu ABU AYUB AL-ANSHARI – 359
  37. Yang mendahului menuju dua kebaikan ZAID BIN KHATTAB – 265
  38. Ulama unat ini ABDULLAH BIN ABBAS – 371
  39. Pelayan Nabi n ANAS BIN MALIK --- 384
  40. Pemuka para Qari’ UBAY BIN KA’AB – 391
  41. Orang yang bertaubat dan bijaksana ABU DARDA’ – 395
  42. Yang paling mengetahui halal dan haram MU’ADZ BIN JABAL – 407
  43. Mengenali orang-orang munafik dengan tanda mereka HUDZAIFAH BIN YAMAN – 422
  44. Orang baik yang dibebaskan oleh Al-Qur’an dari tuduhan zina SHAFWAN BIN MU’ATHAL – 431
  45. Bijaksana, kuat, dan lurus UBADAH BIN SHAMIT – 436
  46. Yang paling memahami ilmu faraidh ZAID BIN TSABIT – 449
  47. Prajurit yang sabar ABDULLAH BIN HUDZAFAH AS-SAHMI – 459
  48. Pemuka pemuda-pemuda surga ABU SUFYAN BIN HARITS – 446
  49. Pemilik telinga yang memerhhatikan ZAID BIN ARQAM – 471
  50. Pemilik serban kematian ABU DUJANAH – 478
  51. Komandan pasukan gerilya pertama ABU BASHIR– 484
  52. Prajurit gerilya, asy-syahid putra asy-syahid ABU JANDAL – 490
  53. Pemimpin mulia dan tampan JARIR BINABDULLAH AL-BAJALI – 494
  54. Orang yang jujur alasannya di hadapan Rabnnya HATHIB BIN ABI BALTA’AH – 500
  55. Terkenal sebutannya tetapi tak dikenal Nasabnya JULAIBIB AL-ANSHARI – 507
  56. Syahid yang terluka ABDULLAH BIN AMRU BIN HARAM – 512
  57. Bacaan Al-Qur’annya didengarkan oleh malaikat USAID BIN HUDHAIR – 519
  58. Pemimpin yang syahid ABAD BIN BISYR AL-ANSHARI – 528
  59. Mujahid yang suci UWAIM BIN SA’IDAH AL-ANSHARI – 537
  60. Orang yang khusyuk dan rendah hati TSABIT BIN QAIS AL-ANSHARI – 537
  61. Pedang Allah yang terhunus KHALIDD BIN WALID – 544
  62. Guru para penghafal hadits ABU HURAIRAH – 575
  63. Manusia paling dermawan dan paling kuat memnyambung hubungan keluarga ABBAS BIN ABDULMUTHALIB – 589
  64. Mujahid di masa muda dan masa tua ABU THALHAH AL-ANSARI – 599
  65. Yang paling mitip dengan Nabi n HASAN BIN ALI – 608
  66. Pemuka pemuda penghuni surga HUSAIN BIN ALI -- 616
checkout empty

Items

Total

total
qty
tax
taxrate
shipping
grandtotal
Setiap hari 09:00 - 18:00 WIB (kecuali hari libur nasional)
Somontalen RT 02 RW 04, Gang Mangga, Ngadirejo, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57556
Copyright © Buku Bagus 2023
envelope-owhatsappshopping-bag linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram